Aanvragen hebben meer kans van slagen als ze specifiek zijn dentro de gericht zijn op bepaalde informatie

Aanvragen hebben meer kans van slagen als ze specifiek zijn dentro de gericht zijn op bepaalde informatie

Een persoon perish niet tevreden was met de- uitkomst van zijn toegangsaanvraag van een gegevenssubject heeft het recht om een ??aanvraag bij de gegevensbeschermingsfunctionaris during the te dienen om het resultaat te bekijken

Vereisten voor een geldige DSAR Om tijdig te kunnen reageren op de toegangsaanvragen van een gegevenssubject, moet het gegevenssubject: • Zijn/haar aanvraag indienen fulfilled behulp van een formulier voor toegangsaanvraag van een gegevenssubject. • SDC voldoende informatie geven om zijn/haar identiteit te valideren (om ervoor te zorgen dat de persoon die de informatie opvraagt, het gegevenssubject off zijn/haar bevoegde persoon was). Factoren die kunnen helpen bij het beperken van de- reikwijdte van een zoekopdracht, zijn onder meer het identificeren van de waarschijnlijke houder van de- informatie (bijvoorbeeld home verwijzing naar een specifieke afdeling), de- tijdsperiode waarin de informatie werd gegenereerd regarding verwerkt (hoe korter het tijdsbestek, hoe meer waarschijnlijk dat een aanvraag slaagt) durante het specifiek zijn more than de aard van de gevraagde gegevens (bijvoorbeeld een kopie van een bepaald formulier out-of e-emails van binnen een bepaalde afdeling).

Fulfilled inachtneming van de- vrijstellingen waarnaar within the dit document wordt verwezen, zal SDC informatie verstrekken aan gegevenssubjecten wiens aanvragen schriftelijk zijn (from op een andere methode die expliciet are toegestaan ??doorway de- lokale wetgeving), en indien de aanvragen worden ontvangen van een persoon wiens identiteit home SDC kan worden gevalideerd

Vrijstellingen Een persoon heeft niet het recht op toegang tot informatie die are vastgelegd more than iemand anders, tenzij die persoon een gemachtigde vertegenwoordiger is out-of de ouderlijke verantwoordelijkheid heeft. SDC try niet verplicht om te reageren op aanvragen om informatie, tenzij het voldoende details heeft om de- locatie van de informatie te kunnen identificeren, durante om zichzelf te overtuigen van de identiteit van het gegevenssubject dat het verzoek indient. In the principe zal SDC normaal gesproken niet de- volgende Victorville escort reviews soorten informatie vrijgeven als reactie op een toegangsaanvraag van een gegevenssubject: • Informatie more than andere personen – Een toegangsaanvraag van een gegevenssubject kan betrekking hebben op informatie die betrekking heeft op een persoon from individuen anders dan het gegevenssubject. Toegang tot dergelijke gegevens wordt niet verleend, tenzij de- betrokken personen eerder toestemming hebben gegeven voor de openbaarmaking van hun gegevens when you look at the een van de- hierboven beschreven scenario’s, zoals communicatie van andere gebruikers. • Herhaalde aanvragen – Wanneer een vergelijkbare regarding identieke aanvraag satisfied betrekking youngster hetzelfde gegevenssubject eerder werd nageleefd binnen een redelijke termijn dentro de wanneer emergency room geen significante verandering are opgetreden into the de- persoonsgegevens die fulfilled betrekking tot dat gegevenssubject worden bewaard, wordt elke aanvraag binnen een periode van drie maanden na de oorspronkelijke aanvraag als een herhaalde aanvraag beschouwd, durante zal SDC normaal gesproken geen verdere kopie van dezelfde gegevens verstrekken • Openbaar beschikbare informatie – Het bedrijf are niet verplicht kopieen te verstrekken van documenten perish zich al from inside the het publieke domein bevinden, zoals verhalen, forumbijdragen dentro de andere door gebruikers gegenereerde inhoud. • Meningen gegeven inside the vertrouwen out of beschermd door copyrightwetgeving – SDC hoeft geen persoonlijke gegevens vrij te geven pass away worden bewaard came across betrekking child een gegevenssubject within the de- vorm van een vertrouwelijke of-door het auteursrecht beschermde mening. • Bevoorrechte documenten – Alle bevoorrechte informatie bewaard home SDC hoeft niet te worden bekendgemaakt when you look at the reactie op een DSAR. Over het algemeen omvat vertrouwelijke informatie elk document dat vertrouwelijk are (bijvoorbeeld een directe communicatie tussen een klant en zijn/haar advocaat) en dat aangemaakt werd came across het oog op het verkrijgen of geven van juridisch advies.

Weigeringen van toegangsaanvragen van een gegevenssubject Er zijn situaties waarin individuen niet het recht hebben om informatie fulfilled betrekking tot hen te bekijken. Bijvoorbeeld: • Als de informatie alleen wordt bewaard satisfied het oog op statistieken from onderzoek dentro de als de- resultaten van het statistische werk out-of onderzoek niet beschikbaar worden gesteld during the een vorm perish een van de betrokken personen identificeert. • Aanvragen gedaan voor andere niet-gegevensbeschermingsdoeleinden kunnen worden afgewezen. Als de- verantwoordelijke persoon een toegangsaanvraag van een gegevenssubject namens SDC weigert, moeten de- redenen voor de weigering duidelijk schriftelijk worden uiteengezet.

ÚLTIMAS NOTICIAS